กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความจำเป็นของการเป็นบริษัทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF