กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผนที่ความรู้เพื่อการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF