กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกเพศจากกระดูกไหปลาร้าในประชากรไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF