[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


  

รูปแบบ การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์  พุทธศักราช 2554

 การใช้เครื่องหมายของภาษาไทยทุกประเภทยึดตามหลักการใช้ของ ราชบัณฑิต  เท่านั้น >>>  อัญประกาศ (-)     ไม้ยมก (ๆ)     ไปยาลน้อย (ฯ)    ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)

Download

 

ตัวอย่าง การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์  พุทธศักราช 2554

 

Download

ข้อกำหนดในการแปล Abstract ของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

(เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

Download

 

   

หลักเกณฑ์การรับจัดรูปเล่มภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

คำร้องขอสอบปริญญาโท

 
 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University