[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


16 / ส.ค. / 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
8 / ส.ค. / 2557
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ ของนักวิจัยประจำศูนย์สุพรรณบุรี
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
18 / ก.ค. / 2557
คณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยในระดับชาติในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
10 / ก.ค. / 2557
ขอเชิญร่วมอบรมการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ 1 สิงหาคม 2557
10 / ก.ค. / 2557
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
บทความทางวิชาการ
 

 

 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
 
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 135 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ -
รองศาสตราจารย์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 31
รวมทั้งสิ้น 37 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
สถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University