[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


15 / ต.ค. / 2557
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจุลกฐินสามัคคี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
15 / ต.ค. / 2557
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 308 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ที่ผ่านมา
10 / ต.ค. / 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้ทำทางการศึกษา (รุ่นที่ 1)
6 / ต.ค. / 2557
โครงการวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยครูดงคำช้าง นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว
1 / ต.ค. / 2557
คลินิกวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
บทความทางวิชาการ
 

 

 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
 
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 135 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ -
รองศาสตราจารย์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 31
รวมทั้งสิ้น 37 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
สถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University