[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


26 / ส.ค. / 2557
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
26 / ส.ค. / 2557
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
21 / ส.ค. / 2557
ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
16 / ส.ค. / 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
8 / ส.ค. / 2557
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ ของนักวิจัยประจำศูนย์สุพรรณบุรี
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
บทความทางวิชาการ
 

 

 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
 
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 135 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ -
รองศาสตราจารย์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 31
รวมทั้งสิ้น 37 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
สถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University