[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


15 / พ.ค. / 2558
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา รุ่นที่ ๒
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๗๑๙๑-๔ ต่อ ๔๑๒๐, ๔๑๒๒ และ ๔๑๒๓
30 / เม.ย. / 2558
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
8 / เม.ย. / 2558
ศิริมงคลวันสงกรานต์พิธีรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงมุทิตาจิต
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย
1 / เม.ย. / 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรภายใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
25 / มี.ค. / 2558
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง
อ้างอิง ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อในการจัดรายการอ้างอิงสำหรับการวิจัย
 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University