[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< พฤศจิกายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


19 / พ.ย. / 2558
การทำดุษฎีนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ในประไทย
ได้ให้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการ \"การทำดุษฎีนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ในประไทย
19 / พ.ย. / 2558
บัณฑิตวิทยาจัดเสวนาทางวิชาการ
แนวทาง เทคนิค วิธีการ เขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
6 / พ.ย. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ ๒)
15 / ต.ค. / 2558
วิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ห้อง 308 ชั้น 3 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
1 / ต.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดการเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ ๒)
 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University