[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


1 / ต.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดการเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ ๒)
10 / ส.ค. / 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้ทำทางการศึกษา (รุ่นที่ 2)
6 / ก.ค. / 2558
ประชุมคณาจารย์ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย
3 / ก.ค. / 2558
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2558
1 / ก.ค. / 2558
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา (ศษ.ด.) รุ่นที่ ๒
 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University