[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


23 / ก.พ. / 2558
คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย
11 / ก.พ. / 2558
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม มสด. และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
4 / ก.พ. / 2558
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3 / ก.พ. / 2558
สัมมนาวิชาการ ปัญหาทางสังคม และอาชญากรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่นเมื่อเมื่องไทยต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6 / ม.ค. / 2558
กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00-15.30 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University