[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


16 / ธ.ค. / 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2)
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้ทำทางการศึกษา (รุ่นที่ 1)
30 / ต.ค. / 2557
ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
30 / ต.ค. / 2557
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการเงินและการธนาคาร ณ Ku De Ta Bangkok
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 15.00 - 20.00 น.
30 / ต.ค. / 2557
การศึกษาบริการเชิงรสนิยมของธุรกิจบริการต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ จังหวัดกระบี่
โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
30 / ต.ค. / 2557
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมโดยอบรมการพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
บทความทางวิชาการ
 

 

 

 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
 
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 135 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ -
รองศาสตราจารย์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 31
รวมทั้งสิ้น 37 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
สถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University